Build with kreativnekomunikacije.hr

Osobna rekonekcija

Osobna Rekonekcija koristi frekvencije Rekonektivnog iscijeljivanja, ali je vrlo precizna i razlikuje se u načinu primjene. To je fokusirana formacija, kojom se rekonektiraju energetski gridovi vašeg tijela sa lej linijama planete, te se ti gridovi rekonektiraju sa svemirskim gridovima u svim dimenzijama vremena i prostora. Vašom Osobnom rekonekcijom, vi se ponovno povezujete sa bezvremenskim sistemom inteligencije, vašom majstorskom vibracijom i vašom evolucijom. Vi aktivno odabirete da pristupite svemu što ste naučili kroz vaše živote, u ovoj dimenziji i iznad. To je proces i on će se nastaviti razvijati kada počnete donositi nove odluke na vašem životnom putu, kretajući se prema vašem Životnom napredku. Mnogi koji su iskusili svoju Osobnu Rekonekciju jednostavno kažu, “Život je... slobodan”.

Osobna Rekonekcija se obavlja u dvije odvojene sesije u dva odvojena dana. Vaša druga sesija mora biti završena u otprilike tri dana nakon prve sesije. Primanje vaše Osobne rekonekcije je izbor. Svatko se ne odlučuje da ubrza svoj životni razvoj. Osobna rekonekcija se obavlja jednom u životu.